Zakup a wynajem

Zakup a wynajem

Zakup samochodów zawsze związany jest z wydatkiem gotówkowym nawet w opcji kredytowej w postaci wkładu własnego, co może niekorzystnie wpłynąć na płynność finansową Firmy.

Zaciągając kredyt firma obniża swoją zdolność kredytową. Wiąże się to także z dodatkowymi kosztami (odsetki), a w przypadku kredytów walutowych z możliwymi niekorzystnymi wahaniami kursu. Są także inne wydatki – np. opłaty rejestracyjne oraz kosztowne ubezpieczenie pojazdu. Wraz z czasem eksploatacji wzrastają także koszty obsługi serwisowej. Zdarza się, że w jednym czasie dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji serwisowych. To oznacza dla firmy znaczne, niezaplanowane wydatki. Kiedy firma decyduje się na wymianę floty, dysponuje często wyeksploatowanymi pojazdami, których realna wartość (a więc kwota, za którą można je sprzedać), jest trudna do określenia. W tej sytuacji niezwykle trudno jest zgromadzić środki na finansowanie nowych aut. Prowadzi to do zachwiania płynności koniecznej eksploatacji samochodów.

Podsumowując, zakup samochodów to nie tylko pogorszenie zdolności kredytowej i płynności finansowej przedsiębiorstwa. To także obniżenie płynności w eksploatacji pojazdów firmowych, co wiąże się z nieuzasadnionym wzrostem wydatków. Ma to negatywny wpływ na procesy planowania i realizacji budżetu obejmującego środki przeznaczone na park samochodowy. Z tego względu wiele osób decyduje się na wypożyczenie auta. Ta forma finansowania staje się coraz bardziej popularna – w Europie ponad połowa wszystkich samochodów flotowych pochodzi z wynajmu długoterminowego. Rozwiązanie to oznacza nie tylko zmniejszenie kosztów użytkowania, ale także polepsza wskaźniki finansowe przedsiębiorstw.

Nasza oferta to jedna, konkretna stawka opłacana w systemie miesięcznym. Pozwala to wyeliminować problem precyzyjnego określenia wydatków przeznaczonych na flotę aut. Przedsiębiorstwo nie narusza swojej zdolności kredytowej – wszelkie możliwe do rozdysponowania środki finansowe mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z głównym profilem działalności. Brak konieczności uiszczania opłaty wstępnej, wygodne, miesięczne raty to doskonała alternatywa dla większego, jednorazowego wydatku związanego z zakupem. Dzięki wynajmowi długoterminowemu zachowana zostaje płynność finansowa firmy, a Państwo możecie ograniczyć koszty związane z administrowaniem oraz eksploatowaniem swojej floty.